Świadectwo Energetyczne Stargard

Potrzebujesz audytora energetycznego do sporządzenia świadectwa energetycznego w Stargardzie? Oferujemy największy spis uprawnionych audytorów energetycznych w Polsce. Z łatwością porównaj ceny, opinie i dostępność specjalistów w Twojej okolicy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Stargard

Ocena energetyczna budynku lub jego fragmentu jest kluczowym dokumentem. Jego celem jest pokazanie, ile energii jest konieczne do efektywnego działania budowli, z uwzględnieniem czynników takich jak ogrzewanie, klimatyzacja, dostarczanie ciepłej wody oraz oświetlenie w przestrzeniach niemieszkalnych.

Konieczność posiadania tej oceny wynika z dyrektyw europejskich, które skupiają się na ekologicznym i efektywnym energetycznie budownictwie, jednocześnie promując wiedzę społeczną na temat korzyści z zastosowania energooszczędnych rozwiązań.

Dane zawarte w ocenie energetycznej pozwalają wszystkim zainteresowanym - właścicielom, lokatorom lub użytkownikom - na ocenę przewidywanego rocznego zużycia energii i związanych z tym opłat. Te informacje są niezbędne do planowania działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz identyfikację możliwych oszczędności.

Procedury tworzenia i udostępniania ocen energetycznych są precyzyjnie określone w polskiej legislacji, w szczególności w ustawie z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Te zasady zapewniają, że dostarczane informacje są konsekwentne i rzetelne.

FAQ

Często zadawane pytania

Gdzie zdobyć certyfikat energetyczny w Stargardzie?

Właściciele istniejących nieruchomości, chcąc uzyskać certyfikat energetyczny, powinni się skontaktować z firmami oferującymi usługi audytów energetycznych z odpowiednimi uprawnieniami do wystawiania takich certyfikatów. Przed wyborem konkretnego dostawcy warto upewnić się, czy jest on wymieniony na oficjalnej liście Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jaki jest koszt certyfikatu energetycznego w Stargardzie

W Stargardzie koszt takiego certyfikatu waha się w granicach 400 – 800 zł. Cena zależy od złożoności nieruchomości oraz ilości dokumentów, które audytor musi przetworzyć.

Czy certyfikat energetyczny jest wymagany w 2023 roku?

Tak, od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje zmieniona ustawa dotycząca certyfikacji energetycznej budynków oraz Prawo budowlane. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości muszą dostarczyć taki certyfikat potencjalnym najemcom lub kupującym. Niewywiązanie się z tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary finansowej.

Kto sprawdza posiadanie certyfikatu energetycznego w Stargardzie

To Ministerstwo odpowiedzialne za budownictwo, planowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo przeprowadza wybiórcze kontrole dotyczące prawidłowości sporządzanych certyfikatów energetycznych oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacyjnych.

Więcej w sekcji FAQ
Copyright © 2023. All right reserved.